Det finns säkert tusentals personer runt om i Sverige som behöver hjälp med sitt hår. Det vill säga personer som tappar så mycket hår att de måste till en behandling för att inte håravfallet skall bli permanent och hänga kvar resten av livet. Manligt håravfall är mer utsatt än kvinnligt håravfall då detta trots allt är lättare att komma till rätta med det. Personen får upprepade gånger per vecka en ljusbehandling med monokromt svagt infrarött ljus som varar ca 20-30 minuter och som stimulerar de befintliga hårsäckarna med högre energi produktion som följd. Inom någon månad brukar håravfallet minska i intensitet och hos många personer upplevs en ökad hårtillväxt inom tre till sex månader. Det gäller bara att männen kommer i tid och inte när de tappat för mycket.

 

Comments are closed.